Angidis English 
Αναζήτηση

H Εταιρία

                                             

Η εταιρία APM - Σ. ΑΓΓΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στο χώρο της συσκευασίας από το 1990.

Η εταιρία έχει σαν βασικό αντικείμενο  την κατασκευή οριζόντιων μηχανημάτων συσκευασίας FLOW PACΚ και συνοδευτικού εξοπλισμού όπως εκτυπωτικών τύπου Hot Foil, περιστρεφόμενων δίσκων συλλογής προϊόντων και μεταφορικών ταινιών.

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η εξυπηρέτηση και η κάλυψη των αναγκών της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας σε θέματα συσκευασίας για την καλύτερη προστασία και συντήρηση των προϊόντων, την αύξηση της διάρκειας ζωής τους, την ευκολότερη μεταφορά και ομαδοποίηση τους και φυσικά την ελκυστικότερη εμφάνιση τους.


Η υψηλή ποιότητα κατασκευής σε συνδυασμό με το υπεύθυνο service αποτελούν τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρείας.


 Η μακρόχρονη εμπειρία της εταιρίας στο χώρο της συσκευασίας της προσφέρει την τεχνογνωσία για τη  δημιουργία μηχανημάτων που χαρακτηρίζονται από την στιβαρότητα κατασκευής, την αξιοπιστία, τον εργονομικό σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και αυτοματισμών. Το τελικό αποτέλεσμα προσφέρει υψηλές ταχύτητες συσκευασίας και μεγάλη ευελιξία στη συσκευασία προϊόντων διαφορετικού μεγέθους.


Οι δύο ολοκληρωμένες σειρές μηχανών οριζόντιας συσκευασίας APM FP και APM EFP αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή για τη συσκευασία τροφίμων (αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, μπισκοτοποιίας, σοκολατοποιίας, χαλβαδοποιίας, παστελοποιίας, σφολιατοειδών), σπογγοποιϊας και παρεμφερών προϊόντων καθαρισμού, καλλυντικών, πλαστικών εξαρτημάτων, καθώς και άλλων στερεών προϊόντων. 

Παρακαλούμε περιηγειθείτε στο site της εταιρίας μας προκειμένου να γνωρίσετε καλύτερα τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της. Επιθυμία μας είναι η δημιουργία καινούριων γνωριμιών με απώτερο στόχο την αξιόπιστη και μακρόχρονη συνεργασία. 

 Μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας εάν δεν βρίσκετε τις πληροφορίες που αναζητάτε. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. 

 

   Πολιτική Ποιότητας   ISO 9001:20015

  Η ικανοποίηση των πελατών για τα παραγόμενα, από την εταιρεία μας,  προϊόντα αποτελεί τον κεντρικό στόχο της πολιτικής ποιότητας μας.

  Το μέσο που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη του στόχου είναι η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ)  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 αλλά και η πρόθεσή μας για τη διαρκή βελτίωσή του.  Μέσω του ΣΔΠ επιδιώκουμε την πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών, καθώς και την διαρκή αναβάθμιση των προϊόντων μας.

  Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας φροντίζει ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές σε όλα τα στάδια παραγωγής των προϊόντων που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Πιο συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε να τηρούμε τις νόμιμες απαιτήσεις των συμβάσεων συνεργασίας με τους πελάτες και τις νομοθετικές / κανονιστικές απαιτήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, και αφορούν τα προς παράδοση έργα, καθώς και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων όπως προδιαγράφονται από τη Διοίκηση της εταιρείας.

  Το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας είναι
•    Κατασκευή Μηχανημάτων Συσκευασίας

  Ο χρόνος παράδοσης και οι ποιοτικές προδιαγραφές είναι τα βασικότερα στοιχεία μας εξασφαλίζοντας την υπεροχή της εταιρείας στον ευρύτερο κλάδο δραστηριοποίησής της.

  Η Διοίκηση, λόγω της δέσμευσής της απέναντι στο ΣΔΠ και με βάση το κεντρικό στόχο της πολιτικής της, θέτει, ανασκοπεί, επανασχεδιάζει και επαναπροσδιορίζει τους Αντικειμενικούς Στόχους Ποιότητας. Βάσει της μεθοδολογίας που ορίζει το ΣΔΠ, ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εργασιών σε όλα τα επίπεδα.

  Ο ρόλος των στελεχών και του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας είναι εξίσου σημαντικός και ενεργός με αυτόν της Διοίκησης, καθώς η εφαρμογή του ΣΔΠ εξαρτάται από όλους και η επίτευξη του στόχου «ικανοποίηση του πελάτη» εξασφαλίζει την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην αγορά.